REGULAMIN

EXTREME LAMINATION CHAMPIONSHIP 2023

Termin zgłoszeń i nadesłania prac 1.03-1.11.2023r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 18.12.2023r.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przepisy niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) obowiązują Uczestników Extreme Lamination Championship 2023 (zwanych dalej Mistrzostwami), organizowanych przez Luizę Stylską-Misztal oraz Karolinę Maturską.

Integralnymi częściami Regulaminu są:

a. Zgłoszenie Uczestnika w Mistrzostwach

b. Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na rejestrację i wykorzystywanie jego pracy oraz wizerunku przez Organizatora,

c. Oświadczenie modela/modelki złożone uczestnikowi o wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego/jej wizerunku przez Organizatora. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodę modela.

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Extreme Lamination Championship 2023

3. Organizatorem jest 

Luiza Stylska-Misztal Ul. Biernata z Lublina 26 , 20-465 Lublin, Nip 9462546838 

Karolina Maturska Ul. PCK 51 a / 41-409 Mysłowice Nip 2220877083 

(zwane dalej Organizatorem).

4. Administratorem danych jest organizator.

5. Mistrzostwa odbywają się w formie online.

6. Zgłoszenie się do Mistrzostw jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. W mistrzostwach oraz nagrodzie może brać udział każda pełnoletnia osoba zajmująca się laminacją rzęs oraz laminacją brwi posiadająca certyfikat oraz odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. 

2. Zgłoszenia na Mistrzostwa oraz Nagrodę online przyjmowane są poprzez : wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.my-lamination.pl, warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uregulowanie płatności za konkurencję w, której uczestnik bierze udział oraz wysłanie pierwszego certyfikatu upoważniającego do wykonywania zabiegu (dotyczy tylko kategorii Junior ) 

Kategorie LASH LIFT oraz BROW LAMINATION są podzielone na grupy :

 1. Junior- staż do roku (obowiązek wysłania certyfikatu, zaraz po zapisie na adres mail: extremelamination@gmail.com)
 2. Master - Osoby posiadając kwalifikację i uprawnienia do wykonywania zabiegów, odpowiadającej im kategorii, niezależnie od czasu posiadania takich uprawnień, które nie są: nauczycielem, szkoleniowcem, instruktorem itp. w danej kategorii 
 3. Expert - (instruktor/nauczyciel/szkoleniowiec) osoby posiadające kwalifikację i uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie zabiegów odpowiadające danej kategorii. 
 4. Champion – laureaci mistrzostw z min. 3 pucharami oraz sędziowie 

 

Organizator ma prawo weryfikować poprawność zapisu do kategorii.

Dostępne kategorie :

 

Lash Lamination – podział na podkategorie ( Junior, Master, Expert , Champion)

Brow Lamination – podział na podkategorie ( Junior, Master, Expert, Champion)

Hard Lamination – bez podziału na podkategorie 

Art. Lash Lift – bez podziału na podkategorie

Creative Brow Lamination – bez podziału na kategorie 

Men Lash Lamination – brak podziału na kategorie 

 

LAMIMAKER QUEEN 2023 : Tytuł, oraz nagrodę główną otrzyma uczestnik, który weźmie udział w 6 kategoriach oraz zbierze największą ilość punktów.


Międzynarodowa NAGRODA INTERNETOWA oraz tytuł ,,LAMI PRO AWARD,,

The Best Lash Lamination Stylist 

The Best Brow Lamination Stylist 

The Best Lash Lamination Trainer

The Best Brow Lamination Trainer

The Best Lamination Judge

The Best Lamination Speaker

 

§3  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

1. Przed przystąpieniem do rejestracji każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem mistrzostw.

2. Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.mylamination.pl w zakładce mistrzostwa / formularz zgłoszeniowy

3. Formularz zgłoszeniowy przekieruje uczestnika do uiszczenia opłaty za wybrane kategorię:

 

Koszt jednej kategorii: 450 zł

 

Koszt 3 kategorii 1200 zł

Koszt 4 kategorii  1600 zł

Koszt 5 kategorii 1990 zł

Koszt 6 kategorii 2200 zł

 

Koszt udziału w 1 x Nagroda oraz tytuł : 350 zł

 

Prosimy o przemyślane zapisy, brak możliwości zwrotu pieniędzy za bilety.

W razie problemów z płatnością uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kategorię do 72 h od wysłania formularza zgłoszeniowego na konto:

 

UCZESTNIK Z POLSKI 

Santanader Bank : numer konta 73 1090 2590 0000 0001 3731 6248   

My Lamination Polska 

Ul. PCK 51A

41-400 Mysłowice

(Tytułem: imię i nazwisko uczestnika wraz z wymienionymi kategoriami i podkategoriami) lub udział w nagrodzie (tytuł nagrody)

 

UCZESTNIK  Z POZA GRANIC POLSKI

Santander Bank: numer konta 71 1090 0088 0000 0001 4650 6473

My Lamination Polska

Ul. PCK 51 A

41-400 Mysłowice 

1 kategoria – 90 EURO


Udział w Mistrzostwach 

(Tytułem: imię i nazwisko uczestnika wraz z wymienionymi kategoriami i podkategoriami)

 

Udział w Nagrodzie

(Tytułem: imię i nazwisko oraz tytuł nagrody )

 

Wpłaty należy dokonać jak najszybciej od wysłania formularza, aby zapewnić sobie miejsce jako Uczestnik Mistrzostw. Należy uiścić całą kwotę tj. 450 brutto za 1 kategorię lub 350 zł za jedna nagordę, w przypadku rezygnacji z udziału opłata nie będzie zwracana. Nieotrzymanie wpłaty w ciągu 72h od daty zgłoszenia, powoduje skreślenie Uczestnika z listy.

4. Za proces weryfikacji odpowiedzialny jest Organizator.

5. W razie problemów z formularzem zgłoszeniowym, należy dokonać zgłoszenia przez adres mailowy: extremelamination@gmail.com 

(ZGŁOSZENIE PRZEZ ADRES E-MAIL MUSI ZAWIERAĆ : IMIĘ ,NAZWISKO, NUMER TELEFONU, DANE DO FAKTURY/PARAGONU, KATEGORIA, GRUPA WIEKOWA, POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU ZA KATEGORIE, FIRMY, INFORMACJE O AKCEPTACJI REGULAMINU, ADRES SWOJEGO INSTAGRAMA/FACEBOOKA, ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY).

6. Zgłoszenie przez adres mailowy bez potwierdzenia dokonania przelewu jest uznane za nieważne. 

7. Każda osoba rejestrująca się otrzyma maila potwierdzającego jej udział w mistrzostwach. W razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt na adres mailowy extremelamination@gmai.com 

8. Zatajenie, sfałszowania przez uczestnika danych dotyczących własnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych, spowoduje automatyczną dyskwalifikacje z listy uczestników mistrzostw oraz brak wypłacenia kwoty uiszczonej podczas rejestracji.

9. Odbycie każdej konkurencji oraz kategorii uzależnione jest uzyskaniem minimalnej ilości uczestników tj. 20 osób. Brak wymaganej ilości osób w danej konkurencji skutkuje połączeniem kategorii

10. Kategorie Laminacja rzęs oraz laminacja brwi  są z podziałem na grupy ze względu na posiadane doświadczenie : (Junior, Master, Expert, Champion)

 • Junior- staż do roku
 • Master- Osoby posiadając kwalifikację i uprawnienia do wykonywania zabiegów, odpowiadającej im kategorii, niezależnie od czasu posiadania takich uprawnień, nie będące nauczycielem, szkoleniowcem, instruktorem itp. W danej kategorii 
 • Expert- (instruktor/nauczyciel/szkoleniowiec ) osoby posiadające kwalifikację i uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie zabiegów odpowiadające danej kategorii.
 • Champion- Osoba posiadająca min. 3 puchary z laminacji rzęs lub brwi ( bez względu na doświadczenie ), osoba będąca sędzią.

11.W kategoriach Mistrzostw Online z podziałem na grupy ( laminacja rzęs oraz laminacja brwi ) brak uzyskania minimalnej ilości 20 osób, spowoduje połączenie osób i zmianę na kategorię open ( połączenie np expert plus master)   na grupy Open Lash Lift oraz Open Brow Lamination , tzn. bez podziału na grupy. 

Wygrany uczestnik otrzymuje puchar w Kategorii Open 

12. Wysłanie zgłoszenia do udziału w mistrzostwach oznacza pełną akceptację regulaminu.

13. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, jednak nie zbędne do udziału w Mistrzostwach. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych uniemożliwia wysłanie formularza i dokonanie rejestracji. Prosimy o uważne wpisywanie swoich danych osobowych oraz o używanie polskich znaków Dotyczy to w szczególności imion i nazwisk.

 

§ 4  WYTYCZNE

 

1.Uczestnik

Rozumie się przez to osobę fizyczną, która zadeklarowała swój udział w zgłoszeniu na mistrzostwa.

2. Model

Rozumie się przez to osobę, na której będzie wykonywany zabieg, może być kobieta, mężczyzna. Wiek od 18 lat.

Model/Modelka powinna mieć ukończone 18 lat. Bez makijażu permanentnego w okolicy poddanej zabiegowi. Bez przedłużanych rzęs przy konkurencjach z laminacji rzęs. Brak wyraźnego i mocnego makijażu ( poza kategorią ART Lash Litt  oraz Creative Brow).

4. Praca uczestnika wykonywana na modelu/modelce ,może być wykonana na produktach różnych marek.

5. Dopuszczamy wykonanie prac laminacji brwi oraz rzęs na jednej modelce.

6. Nie zezwalamy na wysłanie tej samej pracy laminacji rzęs w różnych kategoriach rzęsowych. ( Jeżeli uczestnik startuje w kategorii : Lash Lamination, Hard Lamination oraz ART Lash Lift. Należy wysłać 3 różne prace) ,wyjątkiem jest łącznie kategorii Lash Lamination i Brow Lamination.

Nie zezwalamy na wysłanie tej samej pracy w kategorii Brow Lamination oraz Creative Brow ( powinny być to dwie różne prace)

7. Zdjęcia zrobione przez uczestników powinny być wykonane w wysokiej jakości oraz rozdzielczości. Przy dobrym świetle. Zdjęcia zrobione przez uczestników powinny być wyraźne.

Maksymalna dopuszczalna odległość w zdjęciach na siedząco : jedno oko/brew  do 15 cm 

Maksymalna dopuszczalna odległość w zdjęciu całej twarzy to  do 30 cm 

Maksymalna dopuszczalna odległość w zdjęciach na leżąco to maksymalnie 10 cm

Dopuszczalna większa odległość w zdjęciach w kategorii Art Lash Lift i Creatove Brow zdjęcia po wizażu.

Zdjęcia nie mogą być poprawiane w programach graficznych oraz nie mogą mieć oznaczeń typu logo firmy, nazwy osoby wykonującej tą pracę. 

Zdjęcia nie mogły brać udziału  w innych  konkursach oraz nie mogły być udostępnione w mediach społecznościowych przed konkursem i do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

8. Dopuszczamy delikatny dzienny makijaż modelki przed i po zabiegu, bez makijażu okolicy zabiegowej

 ( wyjątkiem ART Lash Lift Zdjęcia po wizażu i Brow Creative zdjęcia po stylizacji).

9. Zdjęcia wysyłamy na mail extremelamination@gmail.com Każda kategoria to 2 osobne maile od uczestnika. Pierwszy mail zdjęcia przed, drugi mail zdjęcia po zabiegu.

Pozostałe informacje, które powinien zawierać mail przed i po :

Imię, nazwisko, kategoria, grupa wiekowa lub jej brak gdy nie ma podziału na grupy, informacje czy to zdjęcie przed czy po. Dodatkowo klauzula : wyrażam zgodę na publikacje zdjęć  ( zgoda ta zawiera w sobie zgodę modelki )  lub nie wyrażam zgody na publikacje zdjęcia. Zdjęcia należy wysłać do 01.11.2023r.

 

10. NAGRODA LAMI PRO AWARDS - Weź udział w osobnej konkurencji jaką jest „ Nagroda oraz tytuł Lami Pro Awards”. Jest to konkurencja, która polega na nagraniu filmu ( nie dłuższy niż 5 minut) w, którym przedstawisz się i opowiesz o swoich osiągnieciach pokazując wszelkie nagrody, puchary. Pokaż nam wszystkie swoje osiągnięcia i to do czego doszłaś. Konkurencję tę będą oceniać organizatorzy wedle ściśle stworzonego klucza.

 

Za jakie usługi możesz otrzymać TYTUŁ ORAZ NAGRODĘ  :

 • Udział w mistrzostwach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach.
 • Za nagrody, tytułu oraz puchary, które już posiadasz.
 • Sędzia, speaker.
 • Właściciel, współwłaściciel salonu kosmetyczneg.
 • Twórca, przedstawiciel marki.
 • Twórca programów autorskich.
 • Autor wpisów na blogach oraz w czasopismach branżowych
 • Organizator mistrzostw
 • Szef grup instruktorskich
 • Instruktor

 

POKAŻ NAM W KRÓTKIM FILMIE (MAX 5MIN) WSZYSTKIE SWOJE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE I POKAŻ, ŻE TO TY JESTEŚ NAJLEPSZA.

Video powinno przedstawiać : certyfikaty, dyplomy, zdjęcia pucharów. Nagraj również kilka słów o sobie.

 

Video wysyłamy WeTransfer na e-mail extremelamination@gmail.com do dnia w dniach od 20.10 -1.11.2023 r

 

§ 5  DYSKWALIFIKAJA UCZESTNIKA

 

1. Organizator lub członek jury ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku naruszenia zasad regulaminu.

2. Organizator lub członek jury ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika, gdy ten kontaktuje się z sędzią do momentu rozstrzygnięcia mistrzostw.

3. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika, gdy ten zapisze się do złej kategorii wiekowej i nie zgłosi tego przed rozstrzygnięciem mistrzostw .

4. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika, gdy ten udostępni zdjęcia wysłanych prac na portalach społecznościowych przed rozstrzygnięciem mistrzostw lub gdy okaże się ,że zdjęcia prac były już udostępniane w mediach społecznościowych przed pojawieniem się konkursu oraz zdjęcia prac były wysyłane już na inne mistrzostwa.

5. Dyskwalifikacja może pojawić się również po ogłoszeniu werdyktu jeżeli organizator dojdzie do tego, że praca była już wykorzystana w innych konkursach bądź zdjęcia prac były udostępniane w mediach społecznościowych przed rozstrzygnięciem konkursu.

6. Dyskwalifikacja  nie jest podstawą do zwrotu opłaty za mistrzostwa / nagrodę.

7. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika gdy ten poda fałszywe dane do zgłoszenia. W takiej sytuacji organizator nie zwraca ponoszonych kosztów za udział.

 

§ 6  ZDJĘCIA PRAC

1.Lash Lift – laminacja rzęs Podział na grupy wiekowe :

Junior/ Master/ Expert / Champion

 

Modelka -modelkę wybiera uczestnik według swojego uznania. Uznajemy delikatny dzienny makijaż w zdjęciach przed i po , bez makijażu okolicy poddanej zabiegowi ( brak tuszu na rzęsach, brak cienia na powiece i rzęsach , brak pudru na powiecie i brak osypanego pudru na rzęsach )

 

Zdjecia przed

Zdjęcie na wprost twarz (modelka siedzi) do 30 cm

Zbliżenie na oboje oczu (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewe oko zamknięte ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawe oko zamknięte ( modelka siedzi )  do 15 cm

Zdjęcie rzęs na płatku lewe i prawe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu lewe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (modelka leży) do 10 cm 

 

 

Zdjęcie po 

Zdjęcia na wprost (modelka siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie na oboje oczu (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku, lewe oko otwarte do 15 cm

Zdjęcie z boku, prawe oko otwarte do 15 cm 

Zdjęcie od dołu lewe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (modelka leży) do 10 cm

 

2.Art. Lash Lift - Artystyczna Laminacja Rzęs - Tematyka „ Mikołaj i kraina elfów”

( kategoria bez podziału na grupę wiekową)

Stwórz całą stylizację swojej modelki w tematyce Mikołaj i kraina elfów , stylizacją obejmij rzęsy wykonując laminacje, a także wystylizuj twarz, szyję , dekolt  i ramiona modelki , włosy w tematyce Świąt ( Mikołaj , Pani Mikołajowa, elfy, renifery itd.)

Rzęsy – mile widziana kolorowa laminacja rzęs, dopuszczamy na rzęsach delikatne ozdoby brokat, cyrkonia max 3 na jednym oku).

Dopuszczamy : peruki , różnego rodzaju nakrycia głowy, kolorowe włosy, cały wizaż w stylu Mikołaja oraz elfów , różnego rodzaju ozdoby, zmieniona kolorystyka twarzy, szyi. Puść wodze fantazji !

 

Modelka powinna być wystylizowana do przedramion łącznie z dekoltem. 

 

Zdjęcia przed

Zdjęcie na wprost twarz (modelka siedzi) do 30 cm

Zbliżenie na oboje oczu (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewe oko zamknięte ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawe oko zamknięte ( modelka siedzi )  do 15 cm

Zdjęcie rzęs na płatku lewe i prawe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu lewe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (modelka leży) do 10 cm 

 

Zdjęcie po wykonanej laminacji, ale przed wizażem.

Zdjęcia na wprost (modelka siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie na oboje oczu (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku, lewe oko otwarte do 15 cm

Zdjęcie z boku, prawe oko otwarte do 15 cm 

Zdjęcie od dołu lewe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (modelka leży) do 10 cm

 

Po wizażu 

- Zdjęcie pokazujące całość od przodu  ( twarz , szyja , dekolt ) 

- Zdjęcie zbliżenie na twarz

-Zdjęcie pół profil 

-Zdjęcie oko lewe  zbliżenie/ do 20 cm 

-Zdjęcie prawe oko zbliżenie do 20 cm

1 dowolne zdjęcie 

 

3. Hard Lamination czyli udana laminacja rzęs na trudnej modelce (bez podziału na kategorię wiekową)

(Wybierz modelkę  z asymetrią, modelkę  z opadającą powieką, modelkę z bardzo blisko lub bardzo szeroko rozstawionymi oczami ,modelkę z głęboko osadzonymi oczami lub wypukłymi oczami ).

Pokaż laminacją rzęs, że defekty da się naprawić! 

Przybliż daleko osadzone oczy, wyrównaj asymetrię, oddal oczy lub delikatnie spłaszcz swoim wybranym sposobem.

Dopuszczamy użycie różnych rodzajów wałków,  dopuszczamy użycie różnych kolorów farb na jednym oku dopasowanych do urody modelki ( tonowanie kolorami od jasnych do ciemnych w zależności od defektu modelki ,różne modelowania, różne rozłożenie preparatu).

Pełna dowolność, pokaż nam, że laminacją da się korygować defekty .

 

Zdjęcia przed

Zdjęcie na wprost twarz (modelka siedzi) do 30 cm

Zbliżenie na oboje oczu (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewe oko zamknięte ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawe oko zamknięte ( modelka siedzi )  do 15 cm

Zdjęcie rzęs na płatku lewe i prawe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu lewe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (modelka leży) do 10 cm 

 

Zdjęcie po 

Zdjęcia na wprost (modelka siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie na oboje oczu (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku, lewe oko otwarte do 15 cm

Zdjęcie z boku, prawe oko otwarte do 15 cm 

Zdjęcie od dołu lewe oko (modelka leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (modelka leży) do 10 cm

 

4. Brow Lamination - laminacja brwi (podział na kategorie wiekowa junior/master/expert /champion) 

 

Modelkę uczestnik wybiera według swojego uznania, dopuszczamy lekki makijaż modelki  w zdjęciach przed i po nie nachodzący na brwi.

Zabraniamy makijażu brwi , pomada ,cień na brwiach, kredka ,podkład na włoskach ,

mydło bądź żel do układania brwi surowo zabroniony w zdjęciach przed jak i po zabiegu.

Zabieg powinien być zakończony regulacją brwi.

Nie dopuszczamy farby na skórze. 

Nie dopuszczamy pozostawienia pozostałości farby bądź kleju w okolicy brwi.

 

Zdjęcia przed

Zdjęcie na wprost twarz (modelka siedzi) do 30 cm

Zbliżenie na obie brwi  (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewej brwi, aby było widać końcówkę brwi  ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawej brwi, aby było widać końcówkę ( modelka siedzi )  do 15 cm

 

Zdjęcie po 

Zdjęcia na wprost (modelka siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie  na obie brwi (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewej brwi, aby było widać końcówkę brwi  ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawej brwi, aby było widać końcówkę ( modelka siedzi )  do 15.

 

5. Men Lash Lamination – wykonanie laminacji rzęs na mężczyźnie.  

Zdjęcia przed

Zdjęcie na wprost twarz (model siedzi) do 30 cm

Zbliżenie na oboje oczu (model siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewe oko zamknięte ( model siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawe oko zamknięte ( model siedzi )  do 15 cm

Zdjęcie rzęs na płatku  (model leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu lewe oko (model leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (model leży) do 10 cm 

 

Zdjęcie po 

Zdjęcia na wprost (model siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie na oboje oczu (model siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku, lewe oko otwarte do 15 cm

Zdjęcie z boku, prawe oko otwarte do 15 cm 

Zdjęcie od dołu lewe oko (model leży) do 10 cm

Zdjęcie od dołu prawe oko (model leży) do 10 cm

 

6.  Creative Brow Lamination (bez podziału na kategorie) 

Wykinaj laminację brwi ( standardową lub kolorową , a następnie stwórz dowolna stylizację swojej modelki w wybranej przez Ciebie tematyce  oraz udekoruj twarz.)

Rzęsy pełna dowolność ( możesz przykleić kępki lub modelka może mieć sztuczne rzęsy)

BRWI – mile widziana kolorowa laminacja , dopuszczamy na brwiach delikatne ozdoby brokat, cyrkonia max 3 na jednej brwi).

Dopuszczamy : peruki, różnego rodzaju nakrycia głowy, kolorowe włosy, cały wizaż w dowolnym stylu , różnego rodzaju ozdoby oraz dodatki. Modelka powinna mieć wystylizowaną twarz.( makijaż , np. cyrkonie , kwiaty itd. )

Zabieg powinien być zakończony regulacją brwi.

Nie dopuszczamy pozostawienia pozostałości farby bądź kleju w okolicy brwi.

 

Zdjęcia przed

Zdjęcie na wprost twarz (modelka siedzi) do 30 cm

Zbliżenie na obie brwi  (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewej brwi, aby było widać końcówkę brwi  ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawej brwi, aby było widać końcówkę ( modelka siedzi )  do 15 cm

 

Zdjęcie po, ale przed wizażem

Zdjęcia na wprost (modelka siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie na lewą brew (modelka siedzi) do 15 cm 

Zbliżenie na prawą brew (modelka siedzi) do 15 cm 

Zbliżenie  na obie brwi (modelka siedzi) do 20 cm

Zdjęcie z boku lewej brwi, aby było widać końcówkę brwi  ( modelka siedzi ) do 15 cm

Zdjęcie z boku prawej brwi, aby było widać końcówkę ( modelka siedzi )  do 15.

 

Zdjęcia po wizażu

Zdjęcia na wprost (modelka siedzi) do 30 cm 

Zbliżenie na lewą brew (modelka siedzi) do 15 cm 

Zbliżenie na prawą brew (modelka siedzi) do 15 cm 

Zdjęcie pół profil

1 dowolne zdjęcia artystyczne 

 

Po otrzymaniu zdjęć organizator potwierdza mailem ich otrzymanie. Organizator nie ma obowiązku informowania uczestnika o wysłaniu zbyt małej ilości zdjęć, braku dobrej jakości. W razie brakujących zdjęć lub złej jakości sędzia ma prawo do przyznania mniejszej ilości punktów z powodu braku możliwości oceny. 

Wysłanie poprawnych zdjęć w dobrej jakości i odpowiedniej ilości stoi po stronie UCZESTNIKA.

 

§ 6 INFORMACJE DODATKOWE


1.Jeden uczestnik Mistrzostw online może wziąć udział maksymalnie w 6 kategoriach online, w zależności od swojego doświadczenia i w 6 tytułach i nagrodach.

 

§ 7. WYNIKI ORAZ NAGRODY

 

1.Dla Uczestników, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca na podium w każdej kategorii i podkategorii, zgodnie z posiadanym doświadczeniem (poziom Junior , Master , Expert, Champion) przewidziane są nagrody w postaci pucharów oraz nagród niespodzianek. 

2.Dla zwycięzców NAGRODY ,,LAMI PRO AWARD,, przewidziane są nagrody w postaci pucharów oraz dyplomów.

3.LAMIMAKER QUEEN 2023 : Tytuł, oraz nagrodę główną otrzyma uczestnik, który weźmie udział w min. z 6 kategorii oraz zbierze największą ilość punktów.

4.Ogłoszenie wyników Extreme Lamination odbędzię się 18 grudnia 2023  poprzez transmisję LIVE na instagramie „ extremelamination_championship oraz na grupie na facebook Extreme Lamination Championship

5. Wysłanie nagród do uczestników rozpocznie się 5 stycznia 2024. Do każdej nagrodzonej osoby zostanie wysłana wiadomość sms z numerem paczki.

6.Koszt wysyłki nagród dla zwycięzców Mistrzostw /Nagród online ponosi uczestnik. 

7.Za Nagrodę specjalną od sędziów koszt wysyłki ponosi uczestnik  zgodnie z cennikiem przewoźnika przy odbiorze nagrody. 

8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników lub wysyłki nagród bez podania przyczyny.

10.Od ogłoszenia wyników przysługuje 10 dni na odwołanie się. Po upływie 10 dni wyniki są prawomocne.

 

§8 SKŁAD SĘDZIOWSKI

 

1.Uczestnik z własnej woli poddaje się ocenie składu sędziowskiego.

2.Skład sędziowki został powołany przez organizatora i zostanie ogłoszony do dnia 31 marzec 2023.

3. Od momentu ogłoszenia składu sędziowskiego do momentu ogłoszenia wyników konkursu niedozwolone jest kontaktowanie się z Sędziami przez uczestników. Zabrania się wysyłania zdjęć modelek do Sędziów. Nieprzestrzeganie tej zasady może zakończyć się oficjalną dyskwalifikacją Uczestnika i odebraniem ewentualnego miejsca oraz nagród.

4.Nagrodę LAMI PRO AWARD oceniają organizatorzy według ściśle określonego klucza.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani. Informacje te będą podawane na Instagramie oraz grupie „extremelamination_championship”

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, grafiku mistrzostw.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. W takiej sytuacji opata za mistrzostwa zostanie zwrócona.

4.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojej pracy/ wizerunku, w formie publikacji na portalach społecznościowych Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.).

5.Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

6.Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku.

7.W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.

9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, a także przekazanie wszystkich lub niektórych podanych w trakcie rejestracji danych osobowych i kontaktowych przez  (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2002 r Nr 144 poz. 1204 ze zmianami). Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne otrzymywanie wiadomości SMS związanych z Mistrzostwami. Składający oświadczenie ma prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym czasie i w sposób wolny od opłat.

10. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest pełna akceptacja przez Uczestnika Regulaminu oraz dostarczenia integralnych części Regulaminu zgodnie z §1. pkt. 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.